نتایج جست و جو

20 نتیجه یافته شد!

1. تور (ایتالیا-اسپانیا-فرانسه)10روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


2. تور(ایتالیا-اطریش-مجارستان-فرانسه)10روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


3. تور(ایتالیا-فرانسه)11روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


4. تور(ایتالیا-اسپانیا-فرانسه)11روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


5. تور(ایتالیا-فرانسه)12روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


6. تور (ایتالیا فرانسه) 7 روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


7. تور(ایتالیا-فرانسه-هلند)9روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


8. تور(ایتالیا-اطریش-فرانسه)10روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


9. تور(ایتالیا-فرانسه-آلمان)8روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


10. تور(ایتالیا -فرانسه)10روزه

بلیط رفت وبرگشت ایران ایروداخلی اروپا،اخذویزاشنگن،بیمه مسافرتی،اقامت درهتل 4ستاره باصبحانه،ترانسفرفرودگاهی،پرداخت عوارض فرودگاهی داخل اروپا،بازدیداز…


11. تور(ایتالیا-هلند-فرانسه)11روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


12. تور(ایتالیا-اطریش-فرانسه)11روزه

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


13. تور ایتالیا-فرانسه 7روزه - بهار96

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ،بازدید ازجاذبه…


14. تور ایتالیا فرانسه 7روزه(ژانویه)

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهیپرداخت عوارض…


15. تورایتالیا-فرانسه 12روز(نوروز 96)

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ،بازدید ازجاذبه…


16. تورایتالیا-فرانسه 11روز(نوروز96)

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ،بازدید ازجاذبه…


17. تورایتالیا-اسپانیا-فرانسه 10روز(نوروز96)

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ،بازدید ازجاذبه…


18. تورایتالیا-اسپانیا-فرانسه 10روز - بهار96

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت هواپیما و داخلی اروپا ، اخذ ویزا شنگن، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ،بازدید ازجاذبه…


19. ایتالیا،اسپانیا،فرانسه

کدتور مدت ومسیرتور دوتختهDBL یک تختهSGL 5-11سال 2-5سال تاریخ حرکت PS 098 3شب رم-3شب بارسلون-3شب پاریس 2/790/000ت 2290 2/790/000ت 3160 2/100/000ت 1550 2/100/000ت 1090 28اسفندIR (((( کلیه…


20. ایتالیا - اسپانیا - فرانسه 10 روزه

کدتور مدت ومسیرتور دوتختهDBL یک تختهSGL 5-11سال 2-5سال تاریخ حرکت PS 098 3شب رم-3شب بارسلون-3شب پاریس 2/790/000ت 2290 2/790/000ت 3160 2/100/000ت 1550 2/100/000ت 1090 28اسفندIR (((( کلیه…

loading

آدرس : تهران، میدان ونک ،خیابان حقانی، پلاک 54 , طبقه 2

تلفن : 41376 - 021 88642188 - 021

فکس : 88642197 - 021

آدرس پست الکترونیک : persiasafar@yahoo.com , Info@persiasafar.ir

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
telegram instagram facebook google+ twitter